Taisyklės

Siuntų, krovinių gabenimo taisyklės

 

 1. Siuntėjas atsako už saugią siuntinio pakuotę ir privalo, atsižvelgdamas į pakuotės rūšį, jį supakuoti taip, kad siuntinys būtų apsaugotas nuo sugadinimo bei nepadarytų žalos kitiems siuntiniams.

 2. Rekomenduojamas vieno siuntinio svoris ne daugiau 30kg.

 3. Siuntėjas privalo nurodyti gavėjo vardą, pavardę, tikslų adresą, pašto kodą ir telefono numerius.

 4. Prieš atvažiuodami paimti / atiduoti siuntą pranešame nurodytu telefono numeriu. Nepavykus susisiekti su siuntėju/gavėju, siunta paliekama tarpiniame taške, atidedamas paėmimas / atidavimas.

 5. „Sauliaus Reisai“ neatsako už neteisingai, netinkamai supakuotų siuntų vežimą, taip pat atsiriboja nuo bet kokių išlaidų, susijusių su netinkamai supakuoto siuntinio pažeidimu.

 6. „Sauliaus Reisai“ atlygina visus nuostolius, jei siuntinys buvo sugadintas, pažeistas, kuris buvo supakuotas tinkamai, laikantis taisyklių.

 7. Draudžiamos netvarkingai supakuotos siuntos, kurios gali sugadinti, ištepti, pažeisti, sukelti pavojų kitiems siuntiniams, kroviniams. Taip pat pakenkti automobiliui, kuriuo transportuojami siuntiniai.

 8. „Sauliaus Reisai“ vairuotojai turi teisę atsisakyti vežti netinkamai, netvarkingai supakuotą siuntinį, krovinį, kuris gali turėti įtakos kitų siuntinių saugumui.

 9. Toks krovinys (netinkamai supakuotas, ne pagal taisykles) gali būti transportuojamas, jei siuntėjas pasirašo ir sutinka su tuo, kad „Sauliaus Reisai“ atsiriboja nuo visų galimų pažeidimų, nuostolių.

 10. „Sauliaus Reisai“ neatsako už siuntinius su draudžiamu turiniu.

 11. Siuntose draudžiama vežti: cigaretes / tabako gaminius, narkotines medžiagas, alkoholinius gėrimus, sprogstamas medžiagas, , taurieji metalai, pinigus, asmens dokumentus, vaistus, žalią, šaldytą mėsą.

 12. Siuntėjas privalo padengti visas „Sauliaus Reisai“ išlaidas, baudas, kurios susijusios su neleistinų daigtų gabenimu.

 13. „Sauliaus Reisai“ turi teisę bet kuriuo metu nukenksminti arba sunaikinti siuntinius, kurie kelia pavojų kitiems siuntiniams arba trečiųjų asmenų turtui, sveikatai arba aplinkai.

 14. Taip pat pareikšti pretenziją klientui, dėl nuostolių atlyginimo, kurio neteisingai supakuotas siuntinys sugadino, pažeidė kitus siuntinius.

 15. Kilus įtarimui dėl siuntos turinio, vairuotojas turi teisę siuntinį patikrinti.

 16. Siuntėjui nesutikus, kad siunta būtų tikrinama, vairuotojai turi teisę siuntinio nepriimti.

 17. Siuntėjas atsako už siuntinio turinį ir pateiktų duomenų teisingumą.

*,,Sauliaus Reisai“ pasilieka teisę keisti taisykles

 

Kita naudinga informacija

 

Lietuvos Respublikos muitinė (lrmuitine.lt)

Welcome to GOV.UK (www.gov.uk)

 

Liko neatsakytu klausimų? Susisiekite su mumis